July 7, 2022

Asssem

เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศไทย

เครื่องบรรจุซอฟเจล

โรงงานผลิตซอฟเจล
1 min read
โรงงานผลิตซอฟเจล โรงงานผลิตซอฟเจล รับบรรจุน้ำมัน ในรูปแบบซอฟเจล(Soft Gel) มีให้เฟ้นหลากหลายขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ และเมื่อทำการบรรจุน้ำมันลงในซอฟเจล(Soft Gel) เรียบร้อยแล้ว จะทำการจำนวนซอฟเจล(Soft Gel) ลงขวด , ใส่แผงบริสเตอร์...