พัฒนาตนเอง

พัฒนาตนเอง

 พัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ ฝึกการอ่านหนังสือ พัฒนาตนเอง คือ การพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเอง การอ่านหนังสือ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมาะสม กว่าเดิมการพัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ เพื่อให้ตนเป็นสมาชิก ที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิต อย่างสันติสุขของตน

Magazine 7 Author

Magazine 7 Author Subtitle

Magazine 7

Minimal Mag: Minimalist Magazine Theme