การทํางานเป็นทีม

การทํางานเป็นทีม

การทํางานเป็นทีม คือ อีกหนึ่งรูปแบบการทำงานในฝันของใครหลายคน เพราะผลลัพธ์ของการทำงานรูปแบบ นี้มักจะประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดี ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน บุคลากรให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะหากในทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานเข้าขากัน ตลอดจนมีความสนิทชิดเชื้อกัน ทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ ก็มีสิทธิได้ปรับเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งทีม โดยลักษณะ และแนวทางของการทำงานเป็น Teamwork อย่างมีประสิทธิภาพ มี 6 ข้อ ดังนี้

1. สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน เมื่อทำงานเป็นทีมก็ควรเริ่มวางแผนโดยสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อโฟกัสเป้าหมายในการเดิน ไปข้างหน้าร่วมกัน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานให้บรรลุความสำเร็จตามภารกิจ ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ควรมีการกำหนดขอบข่ายหน้า ที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจน แต่โฟกัสในสิ่งเดียวกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือร่วมมือร่วมใจ และวัดความสำเร็จของทีม โดยอาจเขียนวัตถุประสงค์ และหน้าที่ของแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าใจง่ายและทำได้จริง สนองนโยบายองค์กร
2. เข้าใจการทำงานของตนเอง และคนอื่น จุดเริ่มต้นแรกของการทำงานเป็น ทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ “ผู้ปฏิบัติงาน” แม้จะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของทีม แต่ก็สำคัญที่สุดเช่นกัน เพราะการที่ทีมมีบุคลากรที่ดีมารวมตัวกัน รวมทั้งมีความเข้าใจ ถึงการทำงานของผู้อื่นในทีม โดยอาศัยข้อดีเกื้อหนุน ซึ่งกันและกัน หากมีจุดไหนที่แตกต่างกันมาก ก็พร้อมจะเข้าใจ
3. สร้างทีมด้วยความสามารถ หรือจุดเด่นของแต่ละคน เมื่อกำหนดหน้าที่ และภาระงานของแต่ละคน ตามความสามารถ ตำแหน่ง และประสบการณ์แล้ว หัวหน้าทีมก็ควร มองหาจุดเด่นของแต่ละคน ทั้งในเรื่องการทำงาน และทัศนคติต่าง ๆ เพื่อต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แต่ ละอันให้เข้ากันประสานเป็นหนึ่งเดียว อาจสร้างระบบบัดดี้เพื่อให้ รองรับการทำงานซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม และลดความผิดพลาดของงาน
4. ตรงไปตรงมา จริงใจต่อกัน ให้การสนับสนุนกัน เมื่อทำงานร่วมกันเพื่อ จุดประสงค์เดียวกันแล้ว ก็ควรเปิดใจต่อกัน ตรงไปตรงมา ทั้งในเรื่องของงาน และความจริงใจ ระหว่างกันในทีม มีข้อเสนอแนะ เห็นพ้องเห็นต่างในจุดไหนอย่างไร ก็กล้าที่จะพูดออกไปตามตรงโดยไม่ใช้อารมณ์ หรือเรื่องส่วนตัว เมื่อเห็นต่างแล้วก็ควรมีเหตุผลที่ดี สนับสนุนให้เกียรติกัน พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้แก้ไขจุดบกพร่อง สิ่งนี้ไม่นับเป็น การทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่คือความจริงใจและให้การสนับสนุน กันอย่างแท้จริง รู้ไหม เพื่อนร่วมทีมก็มีส่วนช่วย ให้เราไปสู่ความสำเร็จ
5. เป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่มีวินัย บุคคลในทีมที่มี Teamwork ดี มักจะประกอบด้วย คนที่มีลักษณะภาวะความ เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามในขณะเดียวกัน คำว่าผู้นำในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง การเป็นหัวหน้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น รู้หน้าที่ของตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ มีข้อเสนอแนะที่ ดีให้เพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอ และในขณะเดียวกัน เมื่อผู้อื่นในทีมแสดงภาวะ ความเป็นผู้นำบ้าง ก็สามารถเป็นผู้ตามที่มีวินัย เปิดกว้าง ยอมรับข้อเสนอแนะ แล้วนำมาปรับปรุงตนเองได้ ให้สมาชิกในทีม ได้พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา
6. เพิ่มความสนิทสนม สานสัมพันธ์ ฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานในหลาย ๆ องค์กร มีนโยบายละลาย พฤติกรรมของทีม เช่น การไปเที่ยว Outing กิจกรรมสนุกสนานร่วมกันต่าง ๆ เพื่อหนุนให้เกิด ความสนุกสนานสานสัมพันธ์กันในองค์กร เมื่อมีความสนิทสนม กันระดับหนึ่งแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมทำงาน ไปด้วยกันอย่างราบรื่นมากขึ้นไปอีก กิจกรรมแบบนี้ จึงควรจัดขึ้นปีละหลายครั้งหน่อย เพราะนอกจากจะช่วย ในเรื่องการทำงานเป็นทีมแล้ว ยังช่วยลดภาวะ ความตึงเครียดจากการทำงานได้อีกด้วย

ข้อดีของการทำงานเป็นทีมที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน

เช่น ทักษะการประสานงาน ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะทางการเงิน ฯลฯ เพราะไม่มีใครที่เพอร์เฟค มีความสามารถครบทุกด้าน การทำงานเป็นทีม จึงเป็นการช่วยกันอุด ช่องโหว่ของแต่ละคน โดยที่ไม่ลืมการมีผู้นำที่มาช่วยเติม เพิ่มพลังในการโฟกัสจุดประสงค์ของงานร่วมกัน มีการพัฒนาสัมพันธภาพ ในทีมให้ดีอยู่เสมอ เพียงเท่านี้ก็เป็น จุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 ทักษะสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีม

ทักษะการทำงานเป็นทีม หมายถึง วิธีการที่จะทำให้คนหลายๆคนทำหน้าที่เดียวกัน ทำงานร่วมกัน เพื่อไปถึงเป้าหมาย ซึ่งจะจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนรู้ถึงข้อผิดพลาด และพัฒนาตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม การทำงานเป็นทีม ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงความคิดที่ขัดแย้งกัน ซึ่งจะทำให้สมาชิกผิดใจกันได้ง่ายๆ ดังนั้น สมาชิกแต่ละคนต้องฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างทีมที่ดีและมีความสนิทสนมกันภายในทีม

ฟังผู้อื่น
เมื่อคุณอยู่ในทีม คุณควรที่จะเคารพและฟังความคิดของผู้อื่น เพราะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าความคิดนั้นจะดีแค่ไหนก็ตาม ก็ยังสามารถที่จะมีข้อผิดพลาดได้ เราเป็นผู้ฟังที่ยอมรับความผิดพลาดนั้น และนำไปสู่การทำให้ความคิดนั้นดีขึ้นกว่าเดิม

การฟังจะช่วยให้สมาชิกในทีมรู้ถึงข้อด้อยและข้อเด่นของกันและกัน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนามันไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นเมื่อทำงานเป็นทีม คุณควรที่จะฝึกทักษะด้านการฟัง

ทักษะการมำงานองค์กร
ทัษะองค์กรเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าทีม หัวหน้าทีมจะต้องมีความสามารถในการกำหนดงาน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทีมและให้ความเป็นธรรมระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นอกจากทักษะสำหรับการทำงานเป็นทีมคือรู้จักวิธีในการจัดการงาน เป็นหน้าที่ที่สมาชิกทุกๆคนทำได้ดี เมื่อมีการกำหนดงาน สมาชิกทุกคนจะต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำงานตามแนวทางทางวิทยาศาสตร์ อย่าทำงานช้ามากเกินไปเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ และทำงานให้เสร็จให้ตรงตามกำหนดเวลา

ให้ความช่วยเหลือและเคารพผู้อื่น
ในทีมเดียวกัน สมาชิกแต่ละคนต้องช่วยเหลือกันและกัน สมมุติว่ามีสมาชิกที่เกิดปัญหาขึ้น คุณควรเข้าไปแชร์และข่วยเหลือปัญหส มันจะช่วยสร้างการติดต่อระหว่างสมาชิก

มากกว่านั้น สมาชิกแต่ละคนต้องเคารพกันและกัน คุณไม่ควรคิดว่าคุณดีกว่าคนอื่น หรือประเมินตนเองมากเกินไปหรือประเมินคนอื่นน้อยเกินไป การช่วยเหลือและเคารพกันและกันเป็นการทำให้งานก้าวหน้าไปได้มากที่สุดด้วยเป้าหมายเดียวกัน หลักการนี้ไม่ได้เหมาะกับงานบริษัท เอกชนอย่างเดียว แต่งานราชการอย่างงานครูนั้นก็ สามารถนำไปใช้ได้

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะทำงานส่วนตัวหรือทำงานเป็นทีม คุณต้องฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ในสำหรับการทำงาน เมื่อคุณทำงานส่วนตัว หากผลลัพธ์ออกมาไม่ดี คุณจะเป็นเพียง คนเดียวที่รับผิดชอบต่อมัน แต่หากการทำงานเป็นทีมนั้นต่างกัน ถ้าหากคุณไปขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือไม่ทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มันหมายถึงว่า การกระทำของคุณส่งผลกระทบต่อทั้งทีม จากนั้นความไว้วางที่เคยได้รับ ก็จะเปลี่ยนไป นอกจากนั้นผลลัพธ์สุดท้าย ยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของหน้าที่

การส่งเสริมและการพัฒนาบุคคล
นี่เป็นทักษะสำหรับหัวหน้าทีม หัวหน้าทีมมีสิ่งที่บริษัทต้องการ และมีความสามารถที่จะส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ สร้างเงื่อนไขกับสมาชิกทุกคน ในทีมเพื่อให้มีพัฒนาการของแต่ละบุคคล เมื่อสมาชิกแต่ละคนได้รับการสนับสนุน และมีโอกาสที่จะพัฒนา ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นในการทำงาน ทำให้พวกเขาจะสามารถ ตระหนักได้ถึงคุณค่าของพวกเขาได้มากขึ้น

การมีการติดต่อสื่อสารกัน
คุณควรรู้ถึงแนวทางที่จะทำให้ คุณติดต่อสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นได้ ไม่เช่นนั้น คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยว บางเวลาคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยมีค่าในทีม แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดของคุณ คุณควรที่จะเรียนรู้การใกล้ชิดกับผู้คน การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนั้นจะ ทำให้เกิดทีมที่ยอดเยี่ยม เพราะว่าสมาชิกทุกๆ คนจะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นจากการแบ่งปัน และช่วยเหลือกันในงานและชีวิตจริง

สร้างความเป็นหนึ่งเดียว
หากคุณไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มันจะเป็นการง่ายมากที่จะสร้างความแตกต่าง เพราะว่ามีหลากหลายความคิดเห็นระหว่างสมาชิกแต่ละคนในทีม จากที่กล่าวมา การรวมกันเป็นหนึ่ง เดียวระหว่างสมาชิกทุกคนเป็นสิ่ง ที่สำคัญมากที่จะทำให้ทีมก้าวหน้า ไปได้ในผลประโยชน์เดียวกัน นี่ไม่ใช่ทักษะที่ง่ายในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว สมาชิกไม่เพียงแต่ให้ ความคิดเห็นของพวกเขา แต่รวมถึงการที่จะต้องฟัง และเคารพความคิดของผู้อื่น รู้วิธีการวิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นถูก หรือผิดและการโน้มน้าวใจคนในทีม

มีความเป็นธรรมและตรงไปตรงมา
เมื่อมีการทำงานในทีม คุณจะต้องปฏิเสธความเห็นแก่ตัวของคุณ ufabet.win ความไม่พอใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆ ความอิจฉาสมาชิกในทีม และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับสมาชิกคนอื่น ถ้าหากคุณมีความรุ้สึกว่า สถานการณ์หนึ่งๆไม่มีเหตุผล คุณควรจะจะให้คำแนะนำอย่าง ตรงไปตรงมาทันที หากคุณสามารถทำ เช่นนั้นได้ คุณจะทำให้สมาชิก คนอื่นยอมรับและเชื่อถือในตัวคุณ ในเวลาเดียวกัน ก็นังนำไปสู่การสร้าง ความเป็นหนึ่งเดียวในทีม และสร้างแรงจูงใจที่จะทำให้ ทีมก้าวไปข้างหน้าได้

เมื่อมีหลากหลาย คนลงมติเอกฉันท์ ในเรื่องบางอย่าง แน่นอนว่าผลลัพธ์ จะต้องเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าผลลัพธ์ ของคนๆเดียว เป็นสมาชิกที่มี ความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบที่ จะนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุดได้ อย่าใส่ไปใส่ใจกับ ความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆ เพราะว่ามันจะทำให้คุณ และผู้อื่นไม่สนิทใจกัน คุณควรจำไว้ว่า “เมื่อร่วมมือกัน เราสามารถเปลี่ยนโลกได้” อยู่ด้วยกัน และแบ่งปันกันเป็นทักษะที่สำคัญที่ สุดสำหรับการทำงานเป็นทีมที่ คุณต้องจำให้ขึ้นใจเอาไว้

 

ติดตามบทความ  “การพัฒนาตนเอง” ได้ที่เว็บไซค์ของเราต่อได้เลยครับ

การพัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ

วิธี การพัฒนาตนเอง การเรียน รู้ได้ไวขึ้น

การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Magazine 7 Author

Magazine 7 Author Subtitle

Magazine 7

Minimal Mag: Minimalist Magazine Theme